Struktura Katedry Mechatroniki Wydziału Elektrycznego Plitechniki Śląskiej

p.o. Kierownika Katedry Mechtroniki Politechniki Śląskiej

dr hab. inż. Tomasz Trawiński

 

Zastępca Kierownika Katedry Mechatroniki


dr inż. Marcin Szczygieł

 

Pracownicy samodzielni:

                        

dr hab. inż. Tomasz Trawiński                   dr hab. inż. Wojciech Burlikowski

                         Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia                 

 

Administracja:

        

                                lic. Daria Wojtasz